Kiểm soát chất lượng để đảm bảo kết quả điều trị IVF

Kiểm soát chất lượng (Quality control – QC) là việc kiểm soát toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua việc kiểm soát các yếu tố đầu vào như con người, máy móc, vật liệu, phương pháp và môi trường làm việc.

Trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trải qua một thời gian nhất định nuôi cấy bên ngoài cơ thể mẹ, khả năng sống và phát triển của noãn, tinh trùng, phôi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hệ thống và môi trường nuôi cấy, các thao tác của chuyên viên phôi học, cũng như chất lượng không khí bên ngoài của phòng thí nghiệm hỗ trợ sinh sản.

Chương trình kiểm soát chất lượng trong hỗ trợ sinh sản là một tập hợp các hoạt động nhằm đảm bảo noãn, tinh trùng, phôi được nuôi cấy trong điều kiện tối ưu nhất, thông qua việc kiểm soát, đo lường các thông số hoạt động toàn bộ các trang thiết bị như tủ nuôi cấy phôi, hệ thống phòng sạch, các khu vực thao tác,….


Các hoạt động kiểm soát chất lượng trong Hỗ trợ sinh sản

Để đảm bảo điều kiện nuôi cấy tối ưu để tạo ra nhiều phôi tốt tăng tỉ lệ thành công trong quá trình điều trị, thông thường chương trình kiểm soát chất lượng tập trung vào việc kiểm soát các yếu tố đầu vào sau:
– Kiểm soát thông số hoạt động của các trang thiết bị nuôi cấy: thông qua các thông số như nồng độ CO2, nồng độ O2, nhiệt độ, độ ẩm,….
– Kiểm soát chất lượng môi trường nuôi cấy sử dụng trong nuôi cấy phôi: thông qua chỉ số pH,…
– Kiểm soát chất lượng không khí bên trong phòng thí nghiệm nuôi cấy phôi: đo lường độ bụi trong phòng, kiểm tra vi sinh định kỳ,…..
– Đảm bảo các nhân viên y tế được đào tạo và thực hiện theo quy trình đã được thống nhất và ban hành.
– Đào tạo, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng định kỳ cho toàn bộ nhân viên y tế.
– Kiểm soát, quản lý dữ liệu thu nhận được trong suốt quá trình điều trị của bệnh nhân.


Ý nghĩa kiểm soát chất lượng

Hoạt động kiểm soát chất lượng đảm bảo các hoạt động luôn được duy trì và ổn định. Việc thực hiện kiểm soát chất lượng cũng cho phép phát hiện những sai lệch, những sự cố trong hệ thống nuôi cấy phôi để từ đó có biện pháp khắc phục một cách nhanh chóng bởi hỗ trợ sinh sản là một chương trình bao gồm các khâu có liên hệ mật thiết với nhau, chỉ cần một khâu có sự cố sẽ ảnh hưởng đến cả quy trình và kết quả điều trị. Kiểm soát chất lượng sẽ giúp phát hiện sự cố trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Mặt khác, bản thân các chuyên viên phôi học cũng cảm thấy tự tin hơn khi được kiểm tra và tự kiểm soát các hoạt động của bản thân, tránh được những sai sót, có khả năng để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng từ đó mang đến hiệu quả công việc tốt hơn.

Đối với việc xây dựng một Phòng thí nghiệm nuôi cấy phôi mới, QC sẽ là một sự đảm bảo về những tiêu chuẩn trong thực hành ngay từ những bước đầu tiên, giúp hệ thống hoạt động một cách ổn định và không bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ quy trình kỹ thuật và những trang thiết bị mới vận hành.