Con ơi, ba mẹ vẫn chờ 2

Con ơi, ba mẹ vẫn chờ dày 95 trang được NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành. Cuốn sách được nữ bác sĩ tranh thủ viết trong giờ nghỉ trưa hay lúc vắng bệnh nhân trong những đêm trực.