Author - webico

Bệnh viện Mỹ Đức triển khai định lượng AMH theo công nghệ tự động hoàn toàn

Với thế mạnh là luôn đi đầu trong các công nghệ chẩn đoán và điều trị hiếm muộn ở Việt Nam và khu vực, IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức tiếp tục ứng dụng công nghệ mới vào việc xét nghiệm đánh giá dự trữ buồng trứng cho phụ nữ hiếm muộn. Kể từ tháng 04/2016, bệnh nhân đến khám hiếm muộn tại IVFMD và có chỉ định xét nghiệm AMH đã được thực hiện bằng công nghệ hoàn toàn tự động của hệ thống Elecsys, Roche.